İçeriğe geç

Kullanıcı Sözleşmesi, Gizlilik Politikası

Kullanıcı Sözleşmesi

PremierNetwork Sunucu Kayıt, Kullanım ve Site Kullanım Sözleşmesi

Web sitemiz üzerinden (premiernetwork.ml) veya oyundan (mc.premiergaming.xyz) kayıt olan ve şu anda kayıtlı olan herkes aşağıdaki maddeleri kabul etmiş sayılacaktır.

KULLANICI KAYITLARI
1.1 PremierNetwork (siteler, yönetim ve oyun içi)’e kayıt olan bütün kullanıcıların şifreleri SHA256 özel şifreleme metoduyla şifrelenmektedir. 3. şahıslar tarafından bu şifrelere kimse erişemez.
1.2 Kayıt olurken girdiğiniz E-Posta hesabınız hesap güvenliği açısından size yardım sağlayacaktır.
1.3 180 gün içerisinde girilmeyen bütün hesaplar sistem tarafından otomatik olarak silinebilir.
1.4 Kullanıcı şifresini başka kullanıcılarla paylaşması durumunda hesabının güvenliğini riske attığını kabul etmiş sayılır.
1.5 PremierNetwork (siteler, yönetim ve oyun içi)’e kayıt olan her kişi E-Posta bilgilerini doğru vermelidir. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılabilecek ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.
1.6 Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden PremierNetwork (siteler, yönetim ve oyun içi) sorumlu tutulamaz.

SORUMLULUKLAR
2.1 PremierNetwork (siteler, yönetim ve oyun içi) , fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkına ve her zaman saklı tutma hakkına sahiptir.
2.2 PremierNetwork (siteler, yönetim ve oyun içi) , kullanıcının sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.
2.3 Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve
2.4 Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.
2.5 Kullanıcı, oyun içindeki faaliyetlerinde kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘PremierNetwork (siteler, yönetim ve oyun içi) ’ yetkilileri bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir ve/veya yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.
2.6 Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
3.1 Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.
3.2 PremierNetwork (siteler, yönetim ve oyun içi)’te oyuncuların yapmış ve edinmiş olduğu tüm değişiklikler (yapılar, eşyalar ve benzeri) PremierNetwork’ün olacaktır. Kullanıcının oyundaki varlıkları yetkililer tarafından gerekli görüldüğünde silinebilir, kopyalanabilir veya farklı şekillerde kullanılabilir.

GİZLİLİK
4.1 PremierNetwork (siteler, yönetim ve oyun içi) , site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi
gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.
4.2 Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu
olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

MÜCBİR SEBEPLER
5.1 Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte “Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK
6.1 Bu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER
7.1 PremierNetwork (siteler, yönetim ve oyun içi) , dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihtenitibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

KASITLI ZARAR VERME
8.1 PremierNetwork (siteler, yönetim ve oyun içi)’e 3. Parti yazılım veya programlarla, sanal sunucularla zarar vermek ve/veya diğer bireylerin erişimini engellemeye sebep olmak yasaktır. Yapıldığı tespit edildiğinde PremierNetwork (siteler, yönetim ve oyun içi) oyuncuyu sınırsız uzaklaştırabilir. Bunları yapan kişiler Türk Ceza Kanunu’nun 5237 sayılı 244. Maddesi gereğince cezalandırılabilirler. (http://www.turkhukuksitesi.com/mevzuat.php?mid=5192)
Bahsi geçen kanun:

Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme
(1) Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(3) Bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
(4) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması halinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.
DELİL SÖZLEŞMESİ
9.1 Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın kullanıcı adı, şifre, ip kayıtları ile ve bilgisayar kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

ÖZEL SEBEPLER
10.1 Kullanıcı sunucuda backdoor (açık) kullanarak yetki veya başka bir şey elde ederse uzaklaştırılır.
10.2 Kullanıcı sunucu içerisinde göndermiş olduğu tüm yazılardan ve yaptığı tüm değişikliklerden kendi sorumludur. PremierNetwork sorumlu tutulamaz.
10.3 PremierNetwork (siteler, yönetim ve oyun içi) yetkilileri hesabınızı herhangi bir sebepten ötürü askıya alabilir, sınırsız uzaklaştırabilir ve/veya silebilir.
10.4 Alınan VIP üyeliklerde oluşabilecek sorunlardan dolayı kullanıcı PremierNetwork (siteler, yönetim ve oyun içi) yetkililerini dava etme hakkına sahip değildir.
10.5 Oyun içinde bulunan bütün eşyalar, satın alınan eşyalar, özellikler tamamen PremierNetwork (siteler, yönetim ve oyun içi) malıdır. Kullanıcıların bunlarda her hangi bir hakkı yoktur.

KREDİ YÜKLEME VE ÜRÜN SATIN ALMA
11.1 Alınan her ürün ve kredi bağış olarak sayılmaktadır. Kullanıcının gönderdiği bütün para bağış olarak geçmektedir ve bu bağışının karşılığında ona ürün veya kredi verilmektedir.
11.2 Kullanıcı bağış gönderdiği zaman bu bağışının iadesi söz konusu değildir.
11.3 Kullanıcının bağış atarken kullandığı bilgiler tamamen saklıdır.
11.4 Satın alınan ürünler herhangi bir problemden dolayı kullanılamayabilir. PremierNetwork (siteler, yönetim ve oyun içi) bunların düzeltileceğini garantiler ancak bir zaman aralığı sunmaz.
11.5 Kullanıcın hesabındaki ürün ve kredilere gerektiği zaman yetkililer tarafından el koyulabilir.

 

Bu sözleşme Türkçe dilinde yazılmıştır. Çeviri hatalarından PremierGaming veya PremierNetwork yetkilileri sorumlu tutulamaz.

0
    0
    Sepet
    Sepetin şu an boş.Markete Dön